Sabado, Abril 26, 2014

Sanlakas anti-Obama rally in front of US Embassy in Manila

Sanlakas held a protest rally in front of the US Embassy in Manila on Friday, April 5, 2014. Members of the Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP), Kongreso ng Pagkakaisa ng mga Maralita ng Lungsod (KPML), Partido Lakas ng Masa (PLM), Zone One Tondo Organization (ZOTO), and Piglas-Kabataan (PK) also joined the protest. Thanks to Ms Oyette for all the photos uploaded here.

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento